Transakcja wojny chocimskiej – opracowanie - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Transakcja wojny chocimskiej – omówienie

„Transakcja wojny chocimskiej” to chyba najbardziej znany utwór Wacława Potockiego, zachowany do dziś w dwóch redakcjach: pierwszej z 1670 i drugiej z 1675 roku. Jednak to obszerne dzieło długo czekało na edycję wydawniczą. Po raz pierwszy „Wojna chocimska” ukazała się w 1850 roku pod nazwiskiem Andrzeja Lipskiego. Stało się tak z powodu braku karty tytułowej w odnalezionym rękopisie. Wydawca sugerując się dedykacją:... więcej



Transakcja wojny chocimskiej - Wacław Potocki (fragmenty)

TRANSAKCJA WOJNY CHOCIMSKIEJ gdzie Osman, cesarz turecki, wszytkie państw swoich z Afryki, z Azji i z Europy na Polaki zgromadziwszy siły, za łaską Najwyższego Pana, roztropnością czułych i opatrznych wodzów a dzielnością rycerstwa polskiego spadł z imprezy swojej i straciwszy sto tysięcy ludzi, część w polu, część do naszych szturmując, część własnych broniąc obozów, starego z Koroną Polską potwierdziwszy przymierza, in glorius... więcej