bibliografia
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Czesław Hernas, Wacław Potocki, w: tegoż, Barok, pod red. K. Wyki, w serii: „Historia Literatury Polskiej”, Wyd. 4, PWN, Warszawa 1980.

Janusz S. Gruchała, Wstęp, w: Wacław Potocki, Wiersze wybrane, oprac. Stanisław Grzeszczuk, Wrocław 1992, BN, s. I, nr 19.

Janusz S. Gruchała, Wacław Potocki, w: Barok, pod red. Anny Skoczek, w serii: „Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach” t.3, Wyd. SMS, Bochnia 2003.

C. Backvis, Szczególna próba historycznego eposu: "Wojna chocimska" Wacława Potockiego, w: Szkice o kulturze staropolskiej, Warszawa 1975.
Krzysztof Mrowcewicz, Starożytność-Oświecenie, wyd. 6, Wyd. Stentor, Warszawa 1999.

R. Ocieczek, Wacława Potockiego poetyckie przywołania synowej i wnuków, w zbiorze: Wyobraźnia epok dawnych: obrazy – tematy – idee, red. J.K. Goliński, Bydgoszcz 2001.

Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1998.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  słowniczek
2  Człowiek – igrzysko Boże - analiza i interpretacja
3  Wacław Potocki - życiorysKomentarze
artykuł / utwór: bibliografia    Tagi: